Inloggen

Voorwaarden

ABN AMRO MeesPierson draagt zorg voor passende technische en administratieve beschermingsmaatregelen ter bescherming van uw privacy.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door onze betrokken medewerkers en het ingeschakelde onderzoeksbureau strikt vertrouwelijk behandeld.
 • De gegevens die u in het kader van het onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gekeken. Uw antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van uw contactgegevens (e-mailadres).
 • Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor andere commerciële doeleinden en worden ook nooit aan derden doorgegeven. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren.
 • De persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, opleiding, etc.) die u aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke panelleden uit te kunnen nodigen voor een onderzoek. Bijvoorbeeld: leden die in het bezit zijn van bepaalde financiële producten of leden met een lager of juist hoger opleidingsniveau. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • U heeft te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, geven wij gehoor aan uw verzoek.
 • Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk. U en ABN AMRO MeesPierson zijn overeengekomen dit geheim te houden. ABN AMRO MeesPierson heeft een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen die bij normaal gebruik zowel uw toegang- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk door derden. U draagt zelf verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik van uw toegangscode en wachtwoord.
 • U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u zich heeft geregistreerd als deelnemer van het ABN AMRO MeesPierson Klantpanel.

Hoe zit het met de beveiliging?

 • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
 • Uw persoonlijke pagina is door een beveiligde verbinding met internet alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens!
 • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd (toegangscode en wachtwoord).
 • De onderzoeken worden op verzoek van ABN AMRO MeesPierson uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor onderzoeken waar u uit naam van ABN AMRO MeesPierson voor wordt uitgenodigd.
 • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en uw gegevens worden alleen gebruikt voor analyse en kwaliteitscontrole.